Koordináták 10281

Uploaded 2015. április 27.

Recorded április 2015

-
-
518 m
3 m
0
45
90
179,41 km

Megtekintve 874 alkalommal, letöltve 6 alkalommal

közel Lavern, Catalunya (España)

[CA] Rutes del Romànic
(3.1) El Penedès, Tarragona i EscornalbouAquesta proposta de recorregut constitueix la primera de les quatre jornades en què s’ha dividit l’itinerari Rutes del Romànic (3.0) Del Penedès a la Catalunya Nova amb la ruta del Cister i dels ordes militars.

L’itinerari
Des de Barcelona, la carretera N-340 porta a través del port de l’Ordal a la comarca vinícola de l’Alt Penedès i permet, pel ramal de Lavern, d’anar a Sant Sebastià dels Gorgs. Des de Vilafranca del Penedès, capital comarcal amb bells monuments i un Museu del Vi, són interessants les visites a I’església de Sant Cugat de Moja, al castell i església de Sant Martí Sarroca, amb un dels absis més bells de Catalunya, o al conjunt arqueològic i monumental d’Olèrdola, que domina una magnífica panoràmica, i encara a la capella del Sant Sepulcre. Una opcional anada a Sitges permetria visitar el Museu de Maricel, on es conserva una col·lecció d’art romànic.

Seguint la N-340 vers migdia, un ramal porta des de l’Arboç a l’antic priorat de Banyeres del Penedès, i més endavant, a l’esquerre de Bellvei, un altre arriba al conjunt urbà de Calafell, aturonat al voltant del castell i de l’església de la Santa Creu, que domina la franja litoral i I’immediat barri turístic i mariner. Des del Vendrell, capital del Baix Penedès, la ruta continua vorejant la Costa Daurada fins a Tarragona, I’antiga Tàrraco, capital de la Hispània Citerior romana, que conserva interessants monuments del seu passat i també mostres del romànic, especialment a la seva catedral. Una visita complementaria (uns 25 km a l’oest) és la d’Escornalbou, antic monestir situat en un bell mirador del Camp de Tarragona.

Sant Sebastià dels Gorgs
Antic monestir benedictí, església reformada que conserva l’antiga porta amb bell timpà esculpit (Pantocràtor voltat d’àngels), campanar de torre i restes del claustre. (Mun. d’Avinyonet del Penedès.)

Moja
Església parroquial de Sant Cugat (avui Sant Jaume), d’una nau, amb creuer, decoració llombarda a l’absis, campanar de torre sobre la nau. (Mun. d’Olèrdola).

Sant Martí Sarroca
Església de Santa Maria, restaurada el 1906 per Puig i Cadafalch, d’una nau i porta amb arquivoltes, cimbori i campanar posteriors. L’absis és considerat el més ric en ornamentació de Catalunya (arcades a l’interior i exterior amb arquivoltes i àbacs ornats sobre columnes amb capitells amb temes vegetals i zoomòrfics). Retaules gòtics i barrocs. Castell molt restaurat.

Olèrdola
Església de Sant Miquel, en una fortalesa altmedieval sobre un antic establiment iber i romà (una nau, absis i altres elements preromànics i porta i cimbori del s. XII o posteriors). Adossada al NE, capçalera d’una capella de tipus mossàrab (s. IX) amb arc de ferradura. Sepultures antropomorfes a la roca del tipus dit olerdolà prop l’església i al Pla dels Albats. Al Mas del Sant Sepulcre (dins el terme), important capella de planta rodona amb pintures murals, propietat privada.

Sitges
Museu de Maricel.

Banyeres del Penedès
Santuari i antic priorat benedictí de Santa Maria, de dues naus amb dos absis.

Calafell
Al recinte de l’antic castell, església de Santa Creu (s. XI), d’una nau i absis amb decoració llombarda; s’hi afegí una cripta i una nova nau; restes de pintures murals (s. XI) sota unes de modernes.

Tarragona
Important ciutat d’època romana (capital de la Hispània Citerior) i seu de l’arquebisbat metropolità de Catalunya, declarada Patrimoni de la Humanitat per la Unesco (2000). Catedral de transició del romànic al gòtic, té encara elements d’antigues construccions romanes i bones mostres de romànic dels s. XII-XIII (absis, portes laterals de la façana, bellíssim portal d’accés al claustre, de marbre blanc, presidit pel Pantocràtor i amb magnífic capitell central esculpit, arcs i capitells del gran claustre); dins el recinte, església de Santa Tecla la Vella i, a prop, capella de Sant Pau. Al centre de l’amfiteatre romà, prop la mar, restes d’una basílica visigòtica i de l’església romànica de Santa Maria del Miracle.

Museu Diocesà de Tarragona
Ric fons als voltants del claustre de la catedral.

Escornalbou
Antiga canònica augustiniana (des 1580, convent franciscà) de Sant Miquel, restaurada (1910) per E. Toda; església del 1240 amb bella portalada i gran rosassa, claustre convertit en magnífic mirador del Camp de Tarragona. (Mun. de Riudecanyes.)[ES] Rutas del Románico
(3.1) El Penedès, Tarragona y EscornalbouEsta propuesta de recorrido constituye la primera de las cuatro jornadas en que se ha dividido el itinerario Rutas del Románico (3.0) Del Penedès a la Catalunya Nova por la ruta del Císter y de las órdenes militares.

El itinerario
Desde Barcelona, la carretera N-340 conduce, por el puerto de L’Ordal, a la comarca vinícola del Alt Penedès, y permite, por el ramal de Lavern, llegar a Sant Sebastià dels Gorgs. Desde Vilafranca del Penedès, capital comarcal que posee interesantes monumentos y un Museo del Vino, son obligadas las visitas a la iglesia de Sant Cugat de Moja, al castillo e iglesia de Sant Martí Sarroca, que tiene uno de los ábsides más bellos de Cataluña, al conjunto arqueológico y monumental de Olèrdola, que ofrece una magnífica panorámica, así como a la capilla del Sant Sepulcre. Una opcional visita a Sitges permitiría visitar el Museo de Maricel, dónde se conserva una colección de arte románico.

Siguiendo la N-340 hacia el sur, un desvío conduce desde L’Arboç al antiguo priorato de Banyeres del Penedès y, más adelante, a la izquierda de Bellvei, otro desvío llega al conjunto urbano de Calafell, sobre una colina coronada por el castillo y la iglesia de la Santa Creu, que domina la franja litoral y el inmediato barrio turístico y marinero. Desde El Vendrell, capital del Baix Penedès, la ruta continúa bordeando la Costa Dorada hasta Tarragona, la antigua Tarraco, capital de la Hispania Citerior romana, que conserva magníficos monumentos de su pasado y también muestras del románico, especialmente en la catedral. Una visita complementaria (unos 25 km al oeste) es la de Escornalbou, antiguo monasterio situado en un bello mirador del Camp de Tarragona.

Sant Sebastià dels Gorgs
Antiguo monasterio benedictino, iglesia reformada que conserva la puerta primitiva con bello tímpano esculpido (Pantocrátor rodeado de ángeles), torre-campanario y restos del claustro. (Mun. de Avinyonet del Penedès.)

Moja
Iglesia parroquial de Sant Cugat (hoy Sant Jaume), de una nave, con crucero, ábside con decoración lombarda y torre-campanario sobre la nave. (Mun. de Olèrdola.)

Sant Martí Sarroca
Iglesia de Santa Maria, restaurada en 1906 por Puig i Cadafalch, de una nave y puerta con arquivoltas, cimborio y campanario posteriores; el ábside es considerado el más rico en ornamentación de Cataluña (arcadas en el interior, exterior con arquivoltas y ábacos ornados sobre columnas con capiteles de temas vegetales y zoomórficos). Retablos góticos y barrocos. Castillo muy restaurado.

Olèrdola
Iglesia de Sant Miquel, en una fortaleza de la Alta Edad Media, sobre un antiguo establecimiento ibero y romano (una nave, ábside y otros elementos prerrománicos, puerta y cimborio del s. XII o posteriores). Adosada al NE, cabecera de una capilla de tipo mozárabe (s. IX), con arco de herradura. Sepulturas antropomorfas en la roca del tipo llamado olerdolano cerca de la iglesia y en el Pla dels Albats. En el Mas del Sant Sepulcre (en el mismo término), capilla románica de planta circular con pinturas murales (propiedad privada).

Sitges
Museu de Maricel.

Banyeres del Penedès
Santuario de Santa Maria, de dos naves con dos ábsides.

Calafell
En el recinto del antiguo castillo, iglesia de la Santa Creu (s. XI), de una nave y ábside de tipo lombardo, a la que se añadió una cripta y otra nave; restos de pinturas murales (s. XI) bajo otras modernas.

Tarragona
Importante ciudad en época romana y sede del arzobispado metropolitano de Cataluña, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco (2000). Catedral de transición al gótico con elementos de construcciones romanas y buenas muestras del románico (ábsides, puertas laterales de la fachada, bellísima portada de entrada al claustro, de mármol blanco, presidida por el Pantocrátor y con magnífico capitel central en alto relieve, arcos y capiteles del gran claustro); en el recinto, iglesia de Santa Tecla la Vella y cerca, capilla de Sant Pau. En medio del anfiteatro romano, cerca del mar, restos de una basílica visigótica y de la iglesia románica de Santa Maria del Miracle.

Museu Diocesà de Tarragona
Rico fondo alrededor del claustro de la catedral.

Escornalbou
Antiguo monasterio de canónigos regulares (desde 1580 convento franciscano) de Sant Miquel, restaurado (1910) por E. Toda; iglesia consagrada en 1240 con bella portada y gran rosetón; claustro convertido en mirador del Camp de Tarragona. (Mun. de Riudecanyes.)[GB] Romanesque Art Routes
(3.1) Penedès, Tarragona and EscornalbouThis proposed trail corresponds to the first of the four-day plan into which the route has been divided
Romanesque Art Routes (3.0) From Penedès to New Catalonia via the monasteries of the Cistercian and military orders.


The itinerary
From Barcelona we take the N-340 to the Ordal pass and on to the winegrowing area of Alt Penedès. A side road to Lavern then brings us to Sant Sebastià dels Gorgs. The regional capital is Vilafranca del Penedès, a town with fine historic buildings and a wine museum (Museu del Vi). From here we can make interesting side trips to the church of Sant Cugat at Moja, to the castle and church of Sant Martí Sarroca, which has one of the most beautiful apses in Catalonia, to the ancient buildings and archaeological remains at Olèrdola, where one can enjoy the spellbinding view, and finally to the chapel of El Sant Sepulcre.

Following the N-340 southwards, we come to a side road from L’Arboç to the ancient priory of Banyeres del Penedès. Further on, a left turning from Bellvei goes to the town of Calafell, whose houses cluster around the hilltop castle and church of La Santa Creu, overlooking the coastline and the nearby seaside resort and harbour. From El Vendrell, the capital of Baix Penedès, the route runs along the Costa Daurada to Tarragona, formerly Tàrraco, the capital of Hispania Citerior, which has preserved magnificent monuments from its Roman past as well as examples of Romanesque art, foremost among them the cathedral. An excursion can be made to the ancient monastery of Escornalbou (some 25 km to the west) which affords fine views over the region of Tarragona.

Sant Sebastià dels Gorgs
Former Benedictine monastery: the church, though altered, retains its ancient door and fine sculpted tympanum (Christ in Majesty surrounded by angels), its bell tower and part of the cloister. (Borough: Avinyonet del Penedès.)

Moja
Parish church of Sant Cugat (now Sant Jaume): nave, transept, Lombard decoration in apse, bell tower over nave. (Borough: Olèrdola.)

Sant Martí Sarroca
Church of Santa Maria, restored 1906 by Puig i Cadafalch: nave and door with archivolts, later lantern and bell tower. Apse considered the most richly adorned in Catalonia: arcades inside and out, with archivolts and decorated abacuses on columns with capitals (plant and zoomorphic designs). Gothic and Baroque retables. Considerably restored castle.

Olèrdola
Church of Sant Miquel, in early medieval fortress built over Iberian and Roman buildings (nave, apses and other pre-Romanesque elements; door and lantern, 12th C. or later). Adjoining north-east side, chevet of Mozarabic-type chapel (9th C.) with horseshoe arch. Anthropomorphic graves (so-called Olèrdola type) in the rock, near the Church and on Pla dels Albats. Within municipal boundaries, at the Mas del Sant Sepulcre, important round chapel with mural paintings, private property.

Sitges
Museu de Maricel.

Banyeres del Penedès
Shrine and former Benedictine priory of Santa Maria, two aisles, two apses.

Calafell
Church of Santa Creu (11th C.) in precinct of old castle: nave and apse with Lombard decoration (a crypt and another aisle were added later); remains of 11th C. mural paintings under more recent works.

Tarragona
Important city in Roman times (capital of Hispania Citerior) and current seat of the metropolitan archdiocese of Catalonia, declared a World Heritage Site by UNESCO (2000). Cathedral in Romanesque-Gothic transition style but with elements of earlier Roman constructions and fine examples of 12-13th C. Romanesque art (apse, side door on façade, very fine cloister doorway in white marble with Christ in Majesty on top and magnificent carved capital in themiddle, arches and capitals in the large cloister). Within the cathedral precinct, church of Santa Tecla la Vella and nearby chapel of Sant Pau. In the centre of the Roman amphitheatre by the sea, remains of a Visigothic basilica and of the Romanesque church of Santa Maria del Miracle.

Museu Diocesà de Tarragona
Interesting works, around Cathedral cloister.

Escornalbou
Former Augustinian canonry (Franciscan convent from 1580) of Sant Miquel, restored (1910) by E. Toda: church (1240) with beautiful doorway and large rose window, cloister commanding splendid views over the Tarragona region. (Borough: Riudecanyes.)

Font: Generalitat de Catalunya, juny 2015
Sant Sebastià dels Gorgs
Moja
Sant Martí Sarroca
Olèrdola
Sitges
Banyeres del Penedès
Calafell
Tarragona-Catedral
Tarragona. Museu diocesà de Tarragona
Tarragona- Capella Sant Pau
Tarragona-Sta Maria del Miracle
Escornalbou

Hozzászólások

    You can or this trail